Περιβάλλον

Εταιρική ευαισθησία και ευθύνη για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Χρήστη.

Η ΕΙΖΟ ξεκίνησε το περιβαλλοντολογικό οικολογικό πρόγραμμα το 1997.

Από τότε συμμορφώνεται με τα αυστηρότερα οικολογικά standards όπως το TCO ’03, το EcoMark, το PC Green Label, και το Energy Star.

Επίσης δημιουργεί δικά της εσωτερικά πρότυπα, ακόμα πιο αυστηρά, όπως είναι το ΕΙΖΟ EcoProducts 2004.

Αυτό το εσωτερικό πρότυπο ασφαλείας  προβλέπει χρήση ανακυκλώσιμου πλαστικού και χρήση ηλεκτρονικών κολλήσεων χωρίς μόλυβδο και συσκευασία από ανακυκλώσιμα υλικά.

Το Φεβρουάριο του 2003 μπήκε σε εφαρμογή το νέο οικολογικό πρότυπο που ονομάζεται RoHS.

Σύμφωνα με αυτό απαγορεύεται η χρήση έξι βλαβερών ουσιών όπως μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, χρώμιο PBDE και PBB.

H EIZO έχει συμμορφωθεί με την παραπάνω οδηγία και από το τέλος Ιουλίου 2006, όλες οι οθόνες κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο RoHS.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος μόνο για το έτος 2003, έφτασαν το ποσό των 91,6 εκατομμυρίων YEN (περίπου 665.000 €).

Οι παραπάνω ενέργειες και επενδύσεις έχουν αποδώσει και μεταξύ άλλων στο να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων κατά 32%, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κατά 2%, η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα κατά 15% καθώς και η χρήση & κατανάλωση χαρτιού κατά 40%.

Επιπρόσθετα, τα απόβλητα της παραγωγής ανακυκλώνονται σε ποσοστό 95%.

Όσον αφορά στην περισυλλογή και ανακύκλωση παλαιοτέρων συσκευών, ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι στο διάστημα από τον Μάρτιο του 2003 έως τον  Οκτώβριο του 2004 και για όλη την παραγωγή LCD οθονών η ΕΙΖΟ συγκέντρωσε και ανακύκλωσε παλαιότερες οθόνες σε ποσοστό 73%.

Διαβάστε όλες τις αναφορές.

pdf2011

Section Download