RadiForce Solutions

Multi-Modality Monitors

medi_visual07_3

Ανάγνωση Εικόνων Διαφορετικών Ιατρικών Μηχανημάτων

medi7_img01_3

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας στην ιατρική απεικόνιση εδώ και αρκετά χρόνια, τα νοσοκομεία πλέον έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται μια πιο ευρεία ποικιλία  και έναν μεγαλύτερο όγκο απεικονιστικών δεδομένων. Αυτό έχει αποτέλεσμα την χρήση πολλών και διαφόρων οθονών για την διάγνωση εικόνων και αποτελεί πλέον κοινή πρακτική. Η προσέγγιση με οθόνες multi-modality επιτρέπει την εμφάνιση και απεικόνιση πολλών εικόνων μαζί σε μία μόνον οθόνη, βήμα εξαιρετικά ουσιώδες στην ιατρική.

medi7_btn01_3


Υβριδική Απεικόνιση

Όταν έγχρωμες και μονόχρωμες εικόνες εμφανίζονται μαζί στα συμβατικά monitors,, και οι δύο εικόνες φαίνονται με την ίδια φωτεινότητα και τους ίδιους τόνους του γκρι. Οι δικές μας οθόνες RadiForce της σειράς MultiSeries ανιχνεύουν και διακρίνουν την περιοχή απεικόνισης της κάθε εικόνας με το να αναπαράγουν αυτή με ξεχωριστή μέγιστη φωτεινότητα και διαβαθμίσεις του γκρι.

medi7_img02_2


Απλή και Εύκολη Βαθμονόμηση

Ένας ειδικός πρόσθιος Ανιχνευτής, επάνω στο πλαίσιο της οθόνης, εκτελεί αυτόματα την λειτουργία της βαθμονόμησης χωρίς την χρεία ενός εξωτερικού και μετακινούμενου αισθητήρα. Οι οθόνες Multi-Series χρησιμοποιούν μόνον ένα ελάχιστο τμήμα της περιοχής της απεικόνισης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η βαθμονόμηση της οθόνης γενικότερα, ώστε σας επιτρέπει να συνεχίζετε να εργάζεστε πάνω στην οθόνη ανενόχλητοι.

medi7_img03_3

 

 


Diagnostic Monitors

medi_visual01_2

Αρμονική Ποιότητα Εικόνας με DICOM Part14

Οι οθόνες έχουν χαρακτηριστικά των γκρι τόνων τα οποία ενδέχεται να ποικίλουν ακόμα και μεταξύ των ίδιων μοντέλων. Όταν θέλουμε απεικόνιση ιατρικών εικόνων, είναι πολύ σημαντική η επιλογή οθονών που προσφέρουν απόλυτη απόδοση των πολύ λεπτών σκιάσεων και ομοιογενή απεικόνιση πολλών οθονών μαζί. Οι διαβαθμίσεις του γκρι, σε κάθε μία διαγνωστική οθόνη RadiForce, ρυθμίζονται εργοστασιακά, ώστε να είναι σύμφωνες με το DICOM Part 14 standard.

medi1_img01_2


Ποιοτικός Έλεγχος για Σταθερή Εικόνα

Η ποιότητα μιας οθόνης αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου. Γι αυτό το λόγο, ο ποιοτικός έλεγχος των οθονών κρίνεται απαραίτητος για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών αλλά και για την σταθεροποίηση της σωστής βαθμονόμησης  της οθόνης (calibration). Οι διαγνωστικές οθόνες RadiForce ακολουθούν το DICOM Part 14 πρωτόκολλο που αφορά στο calibration  και έτσι εξασφαλίζεται ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος της οθόνης.

medi1_img02_2

Is your monitor in its optimal state


Η Κατάλληλη Οθόνη στην Κατάλληλη Θέση

Ο όγκος των πληροφοριών μιας ιατρικής εικόνας διαφέρει κάθε φορά και εξαρτάται από το ιατρικό διαγνωστικό σταθμό (modality) που δημιουργεί την εικόνα. Όταν εγκαθιστάτε οθόνες στο νοσοκομείο σας, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε αυτές, οι οποίες προσαρμόζονται και σας εξυπηρετούν στις ιατρικές εικόνες. Με τις διαγνωστικές μας οθόνες RadiForce, δύνασθε να επιλέξετε την καλύτερη οθόνη που ταιριάζει απόλυτα στον όγκο πληροφοριών των ιατρικών δεδομένων που εσείς χρειάζεστε να απεικονίσετε.

medi1_img03_2

Clinical Review Monitors

medi_visual02_2

Χαμηλό Κόστος για Κλινικές Εικόνες

Οι standard οθόνες γενικά για  κάθε χρήση χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά των γκρι τόνων τα οποία δύνανται να διαφέρουν και μεταξύ  ίδιων μοντέλων. Στον ιατρικό χώρο όμως, οι οθόνες επιβάλλεται να απεικονίζουν ιατρικές εικόνες με μεγάλη ακρίβεια και με εξαιρετική συνέπεια και ακολουθία. Το DICOM Part 14 ( Digital Imaging and Communications in Medicine) καθορίζει λεπτομερώς μία λειτουργία της οθόνης για το grayscale, η οποία πλέον αποτελεί προϋπόθεση για την ρύθμιση των γκρίζων τόνων, των οθονών που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική.

medi2_img01_2

Βαθμονόμηση με DICOM Part 14

Εξαιρετική Απόδοση με Χαμηλό Κόστος

Με το Λογισμικό RadiCS LE, που αφορά στον ποιοτικό έλεγχο της οθόνης, και το οποίο προσφέρεται μαζί, ένας ενσωματωμένος ανιχνευτής ελέγχει κατά περιόδους για τυχόν ανωμαλίες στην φωτεινότητα. Επιπρόσθετα, πάντα σύμφωνα με το DICOM Part 14, δύναται να ελέγχει περιοδικά και να επιτυγχάνει την διόρθωση και ρύθμιση της φωτεινότητας καθώς και των γκρίζων τόνων. Εξαιρετική απόδοση επίσης επιτυγχάνεται σε περιβάλλοντα με μεγάλο αριθμό οθονών.


Mammography Monitors

medi_visual03_2

Για πρώιμη Διάγνωση Καρκίνου του Μαστού

Καθώς η συχνότητα της εμφάνισης  καρκίνου του μαστού μεγαλώνει, συχνές  και περιοδικές εξετάσεις συνιστώνται για πρώιμη ανίχνευση. Είναι ζωτικής σημασίας  στην ανίχνευση πρώιμου καρκίνου του μαστού, να αναζητηθούν λεπτοί όγκοι και αποτιτανώσεις.  Η διάγνωση μαστογραφίας μέσω φιλμ, αποτελεί πλέον παρελθόν. Όμως το συνεχές ενδιαφέρον για υψηλότερη ποιότητα απεικόνισης και μείωσης του χρόνου ανάγνωσης αλλά και του χρηματικού κόστους, εξελίσσεται και μεγαλώνει ραγδαία.

medi3_img01_2

EIZO Digital Mammography Monitors in the Field

 


Διάγνωση Μαστογραφίας Χωρίς Φιλμ

Η μετάβαση της μαστογραφίας από το φιλμ στην ψηφιοποίηση προφανώς απαιτεί μία οθόνη η οποία θα απεικονίζει εικόνες μεγάλης ακρίβειας, ίδιες ή ακόμα καλύτερες από αυτές των φιλμ. Στον τομέα της μαστογραφίας σήμερα, οθόνες με χαρακτηριστικά υπέρ-υψηλής ανάλυσης και  θέασης υψηλής πυκνότητας εικόνων, συμβάλλουν στην πρόοδο της ανίχνευσης του πρώιμου καρκίνου του μαστού.

medi3_img02_2


High-Resolution to Match Digital Mammography

medi3_img03_2“Information volume” of a digital mammography image should exceed 5 million pixels. When a lower resolution monitor displays this information volume, the image is either displayed partially at 1:1 pixel mapping or narrowed when displayed to fit the monitor resulting the loss in image quality and mosaic to appear. Therefore, monitor with high resolution of more than 5 megapixels are required to display the correct information volume of a digital mammography image.

 

 

 


Surgery Monitors

medi_visual04_2

Σημείο Εστίασης σε Μια Οθόνη

Σήμερα η Παρεμβατική Ραδιολογία (Interventional Radiology) απαιτεί ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών και εικόνων να παρέχονται όλες την ίδια στιγμή. Για τα χειρουργεία και με βάση το μέγεθος και την ανάλυσή τους, οι οθόνες EIZO δύνανται να απεικονίσουν εικόνες από πολλούς σταθμούς μαζί και ταυτόχρονα. Το γεγονός αυτό βελτιώνει πολύ την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών, ενώ παράλληλα λύνει πολλά θέματα όπως διαφορές στο χρώμα, ιδιαίτερα σε περιβάλλον πολλών οθονών.

medi4_img01_2

 

Αξιόπιστη εγκατάσταση στα Control Rooms

 

Εντός του χειρουργείου, υπάρχει έντονη η ανάγκη για υψηλής ποιότητας διαγνωστικές οθόνες με μεγάλη επιφάνεια εργασίας και έξυπνη διαχείριση εικόνας, ώστε να παρακολουθούνται και να ελέγχονται όλες οι εφαρμογές και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται, από μία κεντρική θέση εργασίας.

medi4_img02_2

 

 

Πολλές Πληροφορίες σε μια Εικόνα

Οι μεγάλης επιφάνειας οθόνες της EIZO μειώνουν το συνολικό κόστος μιας επένδυσης σε εξοπλισμό, αφού αυξάνεται η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Διατίθεται ένα πλήθος οθονών για τα χειρουργεία και για όλες τις εφαρμογές όπως κλινικής προεπισκόπησης και RIS- PACKS.

medi4_img03_2

  

Συμβατότητα με τα Ενδοσκοπικά Συστήματα

Η πρόοδος και η εξέλιξη στις video κάμερες που χρησιμοποιούνται στα χειρουργεία, έχουν αυξήσει την ζήτηση οθονών οι οποίες συνεργάζονται απόλυτα με αυτά τα συστήματα. Οι οθόνες EIZO προσφέρουν συγχρονισμένη απόδοση των κινήσεων και ποικιλία στις ρυθμίσεις των χρωμάτων για ευκολότερη αναγνώριση των ιστών.

 

medi4_img04_2

 


Dentistry Monitors

medi_visual05_2

Εκπληκτική Ακρίβεια των Γκρίζων Τόνων για Πιστότητα Εικόνων στην Αναπαραγωγή Ακτινογραφίας

 

Οι οδοντιατρικές εικόνες X-ray  χρησιμοποιούνται για μία λεπτομερή όψη των δοντιών, των οστών, των νεύρων και των μαλακών μορίων. Όταν αυτές απεικονίζονται σε απλές συμβατικές οθόνες για χρήση γραφείου, συνήθως δεν φαίνονται σωστές εξαιτίας των μεγάλων διαφορών στις γκρίζες αποχρώσεις. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα την σειρά οθονών RadiForce MX-Series, οι οποίες συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές DICOM Part 14, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε οδοντιατρικές κλινικές και διασφαλίζουν ότι οι εικόνες αναπαράγονται με ακρίβεια και ομαλότητα.

.medi5_img01_2

High Definition για Απόλυτη Χρωματική Αναπαραγωγή

Η σειρά οθονών RadiForce MX-Series ενσωματώνει πάνελ υψηλής αντίθεσης ώστε να αναπαράγουν ένα έντονα πραγματικό ”μαύρο” χρώμα. Αναπαράγουν μηδαμινές λεπτομέρειες, όπως την σύσταση και δομή ή την διάσταση του χώρου των μονόχρωμων εικόνων. Στις έγχρωμες εικόνες αναπαράγουν μία ζωντανή αντίθεση μεταξύ του μαύρου και των λοιπών χρωμάτων, όπως του κόκκινου, κίτρινου και μπλε. Με την πλούσια αυτή αναπαραγωγή, τα monitors προσφέρουν απίστευτες λεπτομέρειες με εκπληκτική ακρίβεια, όπως το χρώμα του ούλου σε εικόνα στοματικής κοιλότητας.

medi5_img02_2

Επιλέξτε την Κατάλληλη Οθόνη για την Κάλυψη των Προσωπικών σας Αναγκών

Επιπρόσθετα, στις παραδοσιακές X-rays, οι CT εικόνες γίνονται ευρέως αποδεκτές και απαιτητές στην οδοντιατρική. Μπορείτε να επιλέξετε μία οθόνη με την μέγιστη ανάλυση για την κάλυψη των αναγκών σας, για παράδειγμα μία  εξαιρετική 2D & 3D CT οθόνη για σκαναρισμένες  και πανοραμικές εικόνες, ή για σύγκριση με φωτογραφικές εικόνες της στοματικής κοιλότητας. Οι Wide-Screen οθόνες σας παρέχουν τη δυνατότητα να έχετε άμεση και όλη την πληροφόρηση ταυτόχρονα δουλεύοντας έτσι πιο παραγωγικά και αποτελεσματικά.

medi5_img03_2

.


Pathology Monitors

medi_visual06_2

Ακριβής Κυτταρική και Ιστολογική Απεικόνιση

Οι οθόνες RadiForce σας προσφέρουν και σας εξασφαλίζουν ακριβή χρωματική απεικόνιση αφού επιλέγουν την μέγιστη χρωματική απόχρωση από το πλούσιο LUT για κάθε ένα RGB χρώμα 8-bit σήματος από τον υπολογιστή σας. Τα χρώματα των κυττάρων και των ιστών που παρατηρούνται, απεικονίζονται θαυμάσια με μία εξαιρετική αναπαραγωγή χρωμάτων.

medi6_img01_2

 

Σταθερή Ποιότητα Εικόνας σε Βάθος Χρόνου = Αξιόπιστη Παθολογική Παρατήρηση

Οι οθόνες RadiForce παρουσιάζουν σταδιακές αλλαγές στην ποιότητα της απεικόνισης, οι οποίες βεβαίως είναι εύκολο στη συνέχεια να βαθμονομηθούν. Επομένως προσφέρουν μεγάλη αξιοπιστία για μακρόχρονη χρήση με την διατήρηση   της καθαρότητας της εικόνας.

medi6_img02_2

keno

-RadiForce Προϊόντα-